Brand

Branding

Vad är ditt varumärke värt?

Ett varumärke har alltid ett värde. Ibland sänker det värdet på det du säljer, ibland höjer det värdet. Se till att ditt varumärke skickar rätt signaler till din målgrupp.

Det är inte så lätt att koppla logotyp till pris om du inte har någon erfarenhet av varan eller tjänsten. Men om du har gjort hela kundresan, från helt okänd till att du rekommenderar varan eller tjänsten till någon annan, så kommer du snart se en röd tråd som innefattar mycket mer än bara en logotyp kopplat till pris. Du kommer själv att fylla logotypen med förväntningar. Logotypen blir en kvalitetssymbol - en stämpel som sätter rätt förväntningar så att du som kund alltid får vad du förväntar dig.

En väl genomarbetad varumärkesstrategi förpliktigar, i alla led. Hör av dig så snackar vi vidare: 0766 37 90 45 eller hello@perssonliljenberg.com 

VARUMÄRKESSTRATEGI

VARUMÄRKESSTRATEGI

Var tydlig med vad ditt varumärke ska signalera, och bygg en kommunikationsplattform och en strategi efter det. Är du en H&M t-shirt eller en Gucci t-shirt? Du behöver vara tydlig genom alla led - grafisk profil, försäljningsstrategi och pris. Allt samlat bidrar till att skapa en bild av dig och det du gör/säljer.

Det handlar inte om att det ena är bättre eller mer lönsamt än det andra, utan hur dina produkter marknadsförs, säljs och köps, och att brand och business går hand i hand.

Det handlar om på vilken marknad du hittar dina kunder och var du själv vill vara för att må bra i längden. Det är inte säkert att en butik på fina gatan är rätt för dig. Eller så är det rätt bara för att det är så fel. Ja, det finns inga sanningar, bara mål, vägval för att nå målen och resultat.

Vi tittar på, och analyserar varumärket. Vad har varumärket för syfte, vilken marknadsposition kan varumärket ta, vilka plattformar kan vi nyttja, hur kan vi bygga varumärket i olika delar, finns det hierarkier?

IDENTITET

IDENTITET

Logotyp, annonsmallar, visitkort, hemsida, filmer, bilder, texter, produktförpackningar, inredning av kontor och/eller butik - ja, allt sammantaget skapar din identitet som berättar för andra om vem du är.

En bra identitet är en profil som är enhetlig, där alla delar stöttar varandra för att i slutändan ge trovärdighet till det du säljer.

POSITIONERING

POSITIONERING

För att hitta rätt gör vi research i form av trend-, marknads- och målgruppsanalys. Normalt presenteras detta i en rapport som levereras tillsammans med en rekommendation.

KAMPANJER

KAMPANJER

Vi konceptualiserar, paketerar, producerar, lanserar, leder, genomför och utvärderar kampanjer. Vi utgår från egna kanaler (ägd och/eller förtjänt media i form av PR, webb, sociala medier, med mera) som kan kompletteras med köpt media (exempelvis tv/film, radio, print).

PR

PR

Vi arbetar strategiskt, med planering och genomförande av marknads-PR. Det kan handla om samarbeten med kända personer, pressmeddelanden, artiklar och mycket annat som kan ge uppmärksamhet och publicitet. För uppföljning arbetar vi med mediebevakning och mätningar.

DIGITALA STRATEGIER

DIGITALA STRATEGIER

Hur ska du vara synlig och sökbar? Var vill du vara relevant med ditt innehåll? Arbeta fram en digitala strategi som innefattar digital innehållsplanering. Det kan vara i sociala medier, sökmotorer, nyhetsbrev, med mera. Se till att utvärdera din synlighet och optimera för att fortsätta vara relevant och lätt att hitta.

CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Skapa och distribuera värdefullt och relevant innehåll för att attrahera en tydligt definierad målgrupp, genom egen produktion eller i samarbete med andra.

Hur vill du skapar din content som filmer, bilder och texter? När, var och hur kommunicerar du? Vilka kanaler fungerar bäst för att attrahera målgruppen?

KONTAKT

Skicka gärna ett mail till hello@perssonliljenberg.com eller ring 0766 37 90 45 så tar vi det vidare där ifrån.