Business

Business

Principen är enkel...

Framgång handlar om att ha ett mål och en riktning. Att ha ett mål ger energi, och det vi lägger vår energi på, det växer.

Vi arbetar främst med etablering av varumärken, men för att kunna definiera framgångseffekter tittar vi på hela affärskedjan. Hur ser din kundresa ut? Bygg inte brand innan du har koll på din business!

UTAN MÅL KAN VI INTE LEVERERA RESULTAT

MÅL

Mål behövs för att kunna ta fram en strategi. Det är därför viktigt att du gör dina mål tydliga. Vilka mål når du snabbt och vilka kommer att ta längre tid? Kanske de kortsiktiga målen kan användas i en strategi för att nå dina långsiktiga mål?

"Om man inte har några målbur känns fotboll ganska meningslöst, eller hur..."

Försök illustrera dina mål som en resa där du ser de kortsiktiga målen som hållplatser och långsiktiga mål som slutdestinationen. Får du ihop den resan? Känns den självklar? Eller känns det som att du tar långa omvägar för att nå slutdestinationen? Kanske du redan här kommer fram till att det vore bäst att knoppa av delar av verksamheten som då får en egen slutdestination och en egen strategi för att nå dit.

SKAPA EN STRATEGI

STRATEGI

Blanda inte ihop mål med strategi. Då blir det lätt en begreppsförvirring. Målen är vad du vill åstadkomma. Strategin är någonting helt annat - givetvis med tydlig koppling till målen, men din strategi handlar om hur du ska nå målen. Hur jobbet ska göras.

För att skapa en strategi, oavsett om det är en affärs- eller marknadsstrategi, behöver du lära känna din målgrupp, hur de beter sig, var de finns, vad de köper och efterfrågar, men framför allt - vad har de för problem och hur löser de det idag?

Du behöver också fundera över hur du själv vill profilera och sälja din produkt eller tjänst. Vilka kanaler och plattformar använder du, och kan du växla upp (eller ner) över tid - börja digitalt för att sedan flytta in i en butik på stan, eller vad finns det för vägar att gå för att du ska nå dina mål? Här handlar det mycket om vad du säljer och till vem. Har du stor förtjänst på få antal sålda enheter eller tvärt om?

organisation

Passar din organisation för uppgiften?

Eller krävs annan kapacitet/kompetens för att möta olika faser i din strategi? Vad bör göras in-house och vad kan du outsourcas? Se till att den modell du kommer fram till är flexibel och skalbar för att möta din strategi.

"En fälla man kan gå i är att väldigt tidigt köpa på sig resurser genom att anställa. Argumenten låter ungefär såhär: Bara vi har två säljare kommer vi kunna dra in massor av jobb."

Om du inte gjort din strategi med bas i kundernas beteende och behov, kan detta få vilket företag som helst att rasa ihop. För att säljare ska kunna göra ett bra jobb behöver de rätt verktyg och en strategi att arbeta utifrån. Vilken typ av kunder letar vi efter? Hur hanterar vi våra kunder? Beroende av produkt/tjänst och kundtyp används olika försäljningsstrategier. Allt från absolut ingen personlig kontakt alls med kunderna, till att du som säljare bör veta vad kundens mammas hund heter.

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning

Har du en genomarbetad affärsstrategi med en tydligt definierad målgrupp och en produkt/tjänst som är placerbar i processer, tid, regioner, eller annat, kan du ofta omvandla din affärsstrategi till en marknadsstrategi.

Hitta dina kommunikationskanaler genom att titta på din målgrupps beteende. Ta vara på informationen och bygg systematik för att beräkna budgetar, som är tydligt kopplade till affärsmålen.

Fundera på kundresan. Hur får du de som inte känner dig att besöka dig? Hur får du sedan besökare att bli intresserad av din produkt/tjänst (leads), hur konverterar du dem till dina kunder, och sedan till ambassadörer (promoters) som presenterar dig för andra som inte känner dig sedan tidigare? (Så börjar resan om för en ny person.)

"Finns det något sätt att bjuda på ett glas vin i min webbutik?"

När du har gjort den resan kan du fundera på följande:

  1. Finns det tydliga "call to actions" efter varje konvertering?
  2. Hur tar du hand om dina ambassadörer?

Ta betalt

En viktig del i din strategi är hur du ska ta betalt.

Hur ska du bli lönsam, och med det uthållig för att nå dina mål? Ett problem som många stöter på är att det ofta finns branchpraxis kring hur man ska ta betalt. Men det är inte alldeles självklart att man ska göra som alla andra. Titta på dina kunder och försök förstå hur de vill betala.

Om vi till exempel tittar på ett kreativt, idéburet företag som säljer sina tjänster. Är det rimligt att anlita dem per timme? Eller finns det andra värden de kan ta betalt för?

Det enklaste för en konsultbyrå är givetvis att ta betalt för den tiden det tar att komma på en lösning på ett problem, men är det verkligen rätt sätt att ta betalt på? Om man i en kreativ lösningsfokuserad bransch ska ta betalt per timme undrar kunden direkt - hur lång tid tar det att komma på en lösning? Svaret blir då ofta - hur långt är ett snöre? Inte bra, och inte så lätt att sälja in. Att ta betalt per tid i dessa fall blir alldeles för statiskt och man riskerar att tappa respekten för det arbete som man faktiskt utför.

"Ska en konsult som tar längre tid på sig få mer betalt?"

Vad levererar du för värden till kunden? Har du en tydlig produkt som går att räkna offerter på? Hur utvärderar kunden dig?

Prisfrågan är lika svår när man säljer en produkt, låt säga en t-shirt. Vad kostar en t-shirt? Ja, det beror såklart på om man köper den från H&M eller Gucci, svarar många. Men varför då? Är din produkt en skön t-shirt, eller levererar den också andra värden? Nu kommer vi in på varumärke och KPI:er, men även här återkommer vi alltid till frågan - Vad förväntar sig kunden av din produkt eller tjänst? Vad finns det för värden att ta betalt för?

Ja, prisfrågan är väsentlig och handlar mycket om hur du vill positionera dig i din strategi för att nå dina mål. Vissa bjuder till synes på sin produkt för att kunna nå sina mål genom exempelvis reklamintäkter eller att sälja information om beteende och annat.

KONTAKT

Kontakt

Skicka gärna ett mail till hello@perssonliljenberg.com eller ring 0766 37 90 45 så tar vi det vidare där ifrån.